KLACHTEN

logo ombudsfin.png

Het logo hierboven is een rechtstreekse link met Ombudsfin (B).

Ombudsfin helpt u bij het vinden van een oplossing voor een geschil met uw bank, uw beursvennootschap, uw vermogensbeheerder, beleggingsadviseur, kredietbemiddelaar, kredietmaatschappij, betalingsinstelling of instelling voor elektronisch geld.

logo-fsma@2x.png

Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de  Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), het logo hierboven is een rechtstreekse link

 

Uw informatie is belangrijk in het kader van haar toezicht op de financiële instellingen.

Het logo hierboven is een recthstreekse link met KifiD (NL). 

 

Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, is het deskundige en toegankelijke financiële klachteninstituut voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers.

U kunt bij hen terecht met uw klacht over een financieel product of financiële dienst, bijvoorbeeld een verzekering, hypotheek of zakelijk krediet.

Kifid helpt problemen op te lossen tussen consumenten en hun bank, verzekeraar, tussenpersoon of andere financiële dienstverlener. Kifid kan ook helpen met het oplossen van problemen tussen ondernemers of zzp’ers en hun bank of financier als het gaat over een rentederivaat of een kleinzakelijke financiering.

Dat gebeurt door bemiddeling of door een (meestal) juridisch bindende uitspraak van hun Geschillencommissie. Zo helpt Kifid consumenten en ondernemers om tot een oplossing te komen, als alternatief voor de rechter.