COMPOUNDEN

Compounden betekent 'samenstellen van rendementen'

Compounden gebeurt niet lineair, maar exponentieel.

 

Compounden is niet optellen, maar vermenigvuldigen: 

 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16

  2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 256

Wanneer bedrijven goede financiële resultaten blijven boeken, dan zullen hun koersen compounden. 

Compounden aan 3%, 4% or 8% lijkt misschien weinig verschillend, maar 100.000 € laten compounden aan deze returns over 35 jaar verschilt duizelingwekkend:

Het samenstellen van rendementen (compounden) is een wonderlijk fenomeen.

Opgelet:

Aandelen worden algemeen beschouwd als risicovol. 

 

Risico betekent in ons domein een reële kans op permanent verlies van kapitaal.

Spreiding van risico's

De wet- en regelgeving in Europa verplicht elke vergunninghoudende adviseur, zich een oordeel te vormen over het risico dat een cliënt met zijn/haar portefeuille aangaat. Het risico van aandelen wordt over het algemeen als veel hoger ervaren dan bijvoorbeeld dat van obligaties. Onze conclusies zijn dus niet een advies om alleen maar in aandelen te beleggen en niet aan risicospreiding te doen. Mocht u belangstelling hebben voor onze diensten als vermogensbeheerder, dan zullen wij met u het gesprek aangaan om te zien, welk deel van uw totale vermogen, bezien vanuit dit risicoperspectief, in aandelen belegd kan worden. Onze methodiek zou dan voor een deel van uw vermogen in aanmerking kunnen komen dat in aandelen belegd kan worden.

Uiteraard kunnen wij u ook met andere beleggingscategorieën helpen, daar hanteren wij dan andere modellen voor.

Bewaring gelden

Vermogensbeheerders mogen op geen enkel ogenblik contanten of op rekening gelden en/of financiële instrumenten ontvangen of in bewaring nemen van cliënten of in een debet positie staan ten aanzien van de spaarder of belegger. Vermogensbeheerders mogen geen mandaat of volmacht, anders dan ten behoeve van het doen van effectentransacties,  hebben op een rekening van cliënten noch zelf financiële instrumenten of rekeningboekjes bijhouden of in open bewaargeving houden. Verschuldigde vergoedingen worden enkel en alleen door de erkende en vergunde bank afgehouden.  

© 2020 Vladeracken Vermogensbeheer

AFM Vergunningsnummer 56089

Frankenstraat 26
2582 SL Den Haag - NL

T: 0031(0)70-3118730