FAQ

Heeft Vladeracken Vermogensbeheer de vereiste vergunning? 

Jazeker, bij de AFM (Nederland) - Vergunningsnummer 56089- en is aangemeld bij de FSMA (België). Zonder deze mag men geen enkel beleggingsadvies (discretionair of adviserend) verstrekken. 

Onze vergunningen vindt u hier: AFM - FSMA 

Stort ik ooit geld aan Vladeracken? 

Neen. Er worden enkel rekeningen geopend op naam van de cliënt(en). Vladeracken heeft op deze rekeningen geen mandaat of volmacht. Er worden enkel orders geplaatst middels de erkende en vergunde bank.

Er worden geen gelden getransfereerd, uitgezonderd Vladeracken's vergoeding. Deze wordt uitsluitend ingehouden door de bank.

Bij welke depositobank worden mijn gelden bewaard? 

Vladeracken werkt hiervoor samen met BinckBank (Benelux). BinckBank staat onder toezicht van zowel de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België (NBB) als van de toezichthoudende overheden in Nederland (de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)) en is een toegelaten instelling van Euronext en Eurex.

Is mijn kapitaal beschermd? 

Het kapitaal wordt gebruikt om te investeren zonder kapitaalsgarantie. 

Anderzijds is BinckBank aangesloten bij het Nederlandse Depositogarantiestelsel (DNB). Uw tegoeden op de geldrekening zijn hierdoor verzekerd bij faling van de financiële bewaarder (BinckBank) tot een bedrag van € 100.000 per persoon (ongeacht het aantal rekeningen). In het geval van een gemeenschappelijke rekening geldt dit per persoon.