INVESTERINGSMODEL

Vladeracken bouwt de portefeuilles van haar cliënten op met behulp van een zelf-ontwikkeld model en hanteert een systematische aanpak.

 

Methodiek, discipline & onafhankelijkheid

Een vruchtbaar beleggingsbeleid kan alleen geleverd worden door een consistente methodiek.

 

Deze methodiek voorkomt dat de waan van de dag leidend wordt.

 

Het startpunt is een fundamenteel model, op grond waarvan een “shortlist” van bedrijven wordt samengesteld.  

 

Door de uitgebreide research in eigen beheer uit te voeren, garandeert Vladeracken dat haar visie en methodiek onafhankelijk zijn.

Wij selecteren en investeren enkel in sterke en groeiende bedrijven...

 

...zonder geografische, munt- of sector-beperkingen.

 

Onze bedrijven moeten minstens 100 miljoen marktcapitalisatie hebben en goede winsten/cash flows genereren.

Ze mogen geen of weinig schulden dragen.

Het management zijn bij voorkeur de stichters van het bedrijf en/of bezitten zelf een groot deel van de aandelen.

 

Sterke indicatoren zijn consistente hoge marges en hoge ‘returns’ op het geïnvesteerde kapitaal.

 Aandelen kopen betekent eigenaar worden van een bedrijf

 

De markten bieden elke dag opnieuw duizenden bedrijven te koop aan, aan steeds verschillende prijzen.

 

Wij selecteren de beste bedrijven en filteren de minder goede weg.

 

Soms biedt de markt ons ijzersterke bedrijven aan, aan lage prijzen, door een correctie of crash. Dit is een enorm inherent voordeel dat de aandelen-investeerder bezit.

Wij bestuderen bedrijven grondig alvorens erin te investeren 

 

Wij zijn uiterst zorgvuldig in onze selectie.

 

Onze selectie is gebaseerd op het business model, weerstand tegen concurrentie, intelligentie en integriteit van het management.

 

We investeren enkel wanneer de prijs ‘fair’ is in verhouding met de verwachte groei. 

Ons studiewerk en de daaruit vloeiende selectie bestaat uit:

  1. Initiële screening van het gehele aandelen-universum en filteren a.d.h.v. meerdere criteria zoals: jaarlijkse omzetgroei, consistente winstmarges, ‘free cash flow’ generatie, lage ‘debt-to-equity’ enz.      

  2. Een financiële analyse van de laatste 5 jaren van het bedrijf’s resultatenrekeningen, balansen, kapitaalsstructuur en ‘cash flow’-rekeningen, inclusief een analyse van aandeelhouders-dilutie. 

  3. Lezen van de laatste 5 jaren aan jaarrapporten (10-K’s), kwartaalrapporten (10-Q’s), recente rapporten (8-K’s), aandeelhouders-vergaderingen, IPO prospectus en luisteren naar alle relevante conference calls.             

  4. Het schrijven van een beoordelings-rapport dat omvat: beschrijving van het business model, assumpties, strategie, management, industrie en beslissende differentiatie-factoren. 

  5. Voltooien van onze ‘proprietary’ checklist. Als alle bovenstaande elementen positief zijn, wordt het bedrijf ‘short-listed’.

  6. Opstellen van een compleet Discounted Cash Flow model met nadruk op ‘free cash flow’ schatting (steeds uitgaande van een degressief groeimodel) over de volgende 10 jaar, die verdisconteerd wordt aan een reeks van interestvoeten. Dit levert dan een redelijk bereik op van waarden, waaruit we een gemiddelde ‘fair value’ afleiden.  

  7. De geselecteerde bedrijven worden dan gerangschikt in functie van huidige koers t.o.v. onze geschatte waardering. Wanneer de actuele koers valt binnen 1,3 keer onze geschatte waarde, beschouwen we het bedrijf als koopbaar. De premie van 30% stamt uit onze observatie dat marge mag toegekend worden aan de waardering van de ‘best-of-the-best' type van bedrijven omdat hun prestaties vaak zo sterk zijn, dat de aandelenkoersen uiteindelijk volgen.

 

Opmerking: Hoe grondig we ook ons studiewerk doen, is het onvermijdelijk dat een aantal van onze bedrijven zullen teleurstellen wegens talrijke onvoorziene omstandigheden of verborgen gebreken.   

De investering bijhouden is het moeilijkst

​​

Een bedrijf analyseren en kopen zijn slechts de eerste stappen.

Het bedrijf bijhouden (en bijkopen als de prijs drastisch fluctueert) vereist geduld. 

Veel geduld.

 

George F. Baker bevestigde dit al begin vorige eeuw: “To be successful in stocks, one must have the vision to see them, the courage to buy them and the patience to hold them.” Geduld is een zeldzame kwaliteit.

Charlie Munger, partner van Warren Buffett, herhaalt voortdurend: “Investing is simple, but not easy.”

De prijs van een aandeel fluctueert makkelijk 50% op en neer op jaarbasis. Indien men de koers te nabij volgt, creëert dit een enorme psychologische druk. Wij focussen op de prestaties van het bedrijf. Als die goed blijven, dan volgt de koers uiteindelijk. 

Onze pragmatische aanpak is om elk bedrijf minstens 5 jaar bij te houden, tenzij er dwingende redenen zouden ontstaan. Sommigen van onze bedrijven zullen teleurstellen, maar het algemene resultaat zou moeten behoorlijk zijn, wegens het ‘compounden’ van de resultaten van de succesvolle investeringen.  ​

Opgelet:

Aandelen worden algemeen beschouwd als risicovol. 

 

Risico betekent in ons domein een reële kans op permanent verlies van kapitaal.

Spreiding van risico's

De wet- en regelgeving in Europa verplicht elke vergunninghoudende adviseur, zich een oordeel te vormen over het risico dat een cliënt met zijn/haar portefeuille aangaat. Het risico van aandelen wordt over het algemeen als veel hoger ervaren dan bijvoorbeeld dat van obligaties. Onze conclusies zijn dus niet een advies om alleen maar in aandelen te beleggen en niet aan risicospreiding te doen. Mocht u belangstelling hebben voor onze diensten als vermogensbeheerder, dan zullen wij met u het gesprek aangaan om te zien, welk deel van uw totale vermogen, bezien vanuit dit risicoperspectief, in aandelen belegd kan worden. Onze methodiek zou dan voor een deel van uw vermogen in aanmerking kunnen komen dat in aandelen belegd kan worden.

Uiteraard kunnen wij u ook met andere beleggingscategorieën helpen, daar hanteren wij dan andere modellen voor.

Bewaring gelden

Vermogensbeheerders mogen op geen enkel ogenblik contanten of op rekening gelden en/of financiële instrumenten ontvangen of in bewaring nemen van cliënten of in een debet positie staan ten aanzien van de spaarder of belegger. Vermogensbeheerders mogen geen mandaat of volmacht, anders dan ten behoeve van het doen van effectentransacties,  hebben op een rekening van cliënten noch zelf financiële instrumenten of rekeningboekjes bijhouden of in open bewaargeving houden. Verschuldigde vergoedingen worden enkel en alleen door de erkende en vergunde bank afgehouden.